Čo je nové?

Aké sú najdôležitejšie životné
okamihy podľa Slovákov?

Svadba

(9 %)

Cestovateľský zážitok

(10 %)

Narodenie dieťaťa

(67 %)

Sťahovanie do nového

(2 %)

Veľká láska

(5 %)

Vianoce s blízkymi

(5 %)

Pracovný úspech

(1 %)

Študijný úspech

(1 %)

Športový úspech

(1 %)